a
Selecteer een pagina

Privacy statement

In het kader van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy. Dit privacy statement hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Contactgegevens
paardenrozetten.nl (paardenrozetten.nl) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens:
Paardenrozetten.nl
Meester Abbink Spainkstraat 36
3401 ZH IJSSELSTEIN
Nederland
085-7732716
www.paardenrozetten.nl

paardenrozetten.nl verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
paardenrozetten.nl verwerkt onder andere de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, plaats, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer;
Leveranciersnummer en klantnummer;
Gegevens met het oog op het uitvoeren of ontvangen van leveringen, diensten en bestellingen/orders;
Gegevens met het oog op het berekenen een vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en innen van vorderingen;
Gegevens voor het onderhouden van contact;
Alle andere persoonsgegevens die krachtens de wet verwerkt moeten worden;

Doeleinden 
paardenrozetten.nl verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
Het onderhouden van contact;
Een goede en efficiënte dienstverlening;
Het verwerken en uitvoeren van bestellingen/orders;
Het uitvoeren of ontvangen van leveringen, diensten en bestellingen/orders;
Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;
Het verzorgen van het transport van te leveren goederen en diensten naar de klant;
Nakoming van wettelijke verplichtingen;
Het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer;
Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
Het versturen van een nieuwsbrief;

Grondslagen 
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat paardenrozetten.nl hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
Het onderhouden van contact met klanten en leveranciers.
De bescherming van haar financiële belangen;
Het voeren van een personeelsadministratie;
Het voeren van een crediteuren-/debiteurenadministratie en in-/verkoopadministratie
De verbetering van haar diensten;
Beveiliging en het beheer van haar systemen;
Direct marketing doeleinden;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
Er is verder een aantal vertrouwde derden met wie wij in het kader van onze activiteiten uw persoonsgegevens kunnen delen. Dit betreft:
-derden die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren zoals een transportbedrijf of postdienst.
-verstrekking van persoonsgegevens aan derden indien paardenrozetten.nl aan een wettelijke verplichting moet voldoen.
-de web analytics tool Google Analytics.
-externe leveranciers van diensten aan paardenrozetten.nl zoals een datacenter waar data worden ondergebracht of een deurwaarder.

paardenrozetten.nl zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens worden door paardenrozetten.nl niet buiten de EER verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Wel kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
paardenrozetten.nl zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in dit privacy statement heeft genoemd. Wij bewaren uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaren nadat de desbetreffende transactie is afgehandeld. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat paardenrozetten.nl zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft paardenrozetten.nl passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Het gaat om de volgende cookies:

Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren. Deze cookies kunnen dan ook niet uitgeschakeld worden bij het opgeven van uw cookie voorkeur. Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd (ASP.NET) is de cookie “ASP.NET_SessionId” en  “.[…]Auth” noodzakelijk. Deze cookie wordt automatisch verwijderd zodra u de browser sluit.

Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze websites gebruiken. De inzichten die we hiermee verkrijgen helpen ons om de website te verbeteren. Hiervoor gebruiken we de volgende dienst:

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze Adwords-advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Meer informatie over deze cookies en geldigheidsduur . Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics

Uw rechten
U heeft het recht om paardenrozetten.nl een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u paardenrozetten.nl verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over dit privacy statement of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: info@paardenrozetten.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door paardenrozetten.nl, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming paardenrozetten.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering.

Wijzigingen privacy statement
Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

paardenrozetten.nl kan dit privacy statement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Paardenrozetten.nl

Meester Abbink Spainkstraat 36
3401 ZH IJsselstein
Holland

E info@paardenrozetten.nl

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van
08:00 – 12:00 en 12:30 – 17:00

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Volg ons op Social MediaBetaalmethoden